تلفن: 22984490 | office@DigitalTransformation.ir

تازه ها

SAP_21SportsGroup_Digital_Transformation

تحول دیجیتالی جورج میر با انقلاب نرم افزاری محصولات SAP

در سال 2011، شرکت21sportsgroup  فروش سالیانه اش 6 میلیون یورو بود، این رقم تنها یک سال بعد، به طور ناگهانی به رقم 12 میلیون یورو رسید. . برای سال پیش رو یعنی 2017 ، آقای جورج میر موسس و مدیر عامل محصو…

تازه های آکادمی تحول دیجیتال

نمایش مطالب بیشتر

مصاحبه

آکادمی تحول دیجیتالی

مطالب بیشتر

مطالب تصادفی

مطالب تصادفی مقالات