تلفن: 22984490 | office@DigitalTransformation.ir

تازه ها

SAP_HANA

استفاده از پلتفرم ابری HANA SAP به عنوان یک مرکز تدارکات و پشتیبانی

نمونه چالشی: تا سال 2030 بندر هامبورگ انتظار دارد که گردش کانتینرهایش از شمار 10 میلیون به 18 میلیون برسد. فضای موجود عملیاتی بندر هامبورگ نیز محدود می باشد؛ با این وجود مدیریت بندر هامبورگ با چالش یا…

مقالات

تازه های آکادمی تحول دیجیتال

نمایش مطالب بیشتر

مصاحبه