تلفن: 22984490 | office@DigitalTransformation.ir

تازه ها

amirtaghavi_p1

روندهای تکنولوژی در دنیای امروز و فردا برای کسب کار

امیر تقوی (مدیر آکادمی تحول دیجیتالی) در سخنرانی سمینار مدیران صنعت پخش کشور که در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد. به بررسی روندهای تکنولوژی در دنیای امروز و فردا برای کسب کار پرداخته اند. نسل سرگردان …

مقالات

تازه های آکادمی تحول دیجیتال

نمایش مطالب بیشتر

مصاحبه

آکادمی تحول دیجیتالی

مطالب بیشتر

مطالب تصادفی

مطالب تصادفی مقالات