مشاوره

آکادمی تحول دیجیتال با بهره گیری از کارشناسان خبره داخلی و خارجی، به شما کمک خواهد کرد تا نقشه راه دیجیتالی شدن خود را تدوین و فرآیندهای تحول را به خوبی طی نمایید. طراحی معماری صحیح سازمانی برای آینده در کسب و کار اصلی و معاونت IT میتاند ضامن خلق ارزشهای بی بدیل برای سازمان شما باشد.

خدمات مشاوره ای آکادمی تحول دیجیتال به شما کمک میکند تا:

  • اهداف دیجیتالی کسب و کار خود را شناسایی کنید.
  • مدل کسب و کار خود را با مدل ARIS مستند نمایید.
  • فرآیندهای کسب کار و تجربه مشتری را در سطح 1 و 2 مستند نمایید.
  • استراتژی دیتا را در سازمان تعریف و مستند نمایید.
  • معماری و دورنمای دپارتمان IT و راه حلهای مورد نیاز را تدوین نمایید.
  • آثار روندهای دیجیتال را در کسب و کار خود شناسایی نموده و برای آن برنامه ریزی نمایید.
  • شاخصهای کلیدی عملکرد را شناسایی و مستند نمایید.
  • برنامه مدیریت تغییر مورد نیاز برای سازمان خود را در راستای تحول دیجیتال تدوین نمایید.
  • یک برنامه راهبردی با حوزه عملکرد مشخص و منابع مورد نیاز و آنالیز ریسک برای تحول دیجیتال در سازمان خود داشته باشید.
Comments are closed.