صفحه نخست دانشنامه مفاهیم تحول دیجیتالی

مفاهیم تحول دیجیتالی

مشکل بازماندگان عصر سنتی با ERP چیست ؟

ERP_def_1

ERP چیست؟ ERP یک راه حل نرم‌افزاری است که تمام فعالیت‌های واحدهای مختلف سازمان را به طور یکپارچه در یک سیستم نرم‌افزاری واحد تعریف و ایجاد می‌کند و با درهم آمیختگی اطلاعات و عملیات در سازمان درصدخطاناپذیر سازی و توان گزارش گیری سریع و دقیق را افزایش میدهد. برای اطلاعات بیشتر به سایت پانوراما مراجعه کنید. خاطره ای از روزهای نه …

تحول دیجیتالی چیست؟

Digital-Transformation

تحول دیجیتالی یا Digital Transformation، مجموعه تحولات عمیق و تغییرات سازمانها و کسب و کارها؛ در حوزه فعالیتها، فرآیندها، تواناییها و مدلهای کسب و کار، که به آنها اجازه میدهد تا بتوانند از فرصتهای ناشی از توسعه و ترویج فناوری و تغییرات حاصل شده ناشی از توسعه آنها در جوامع بشری استفاده کرده و از آنها در راستای استراتژیها و …

Stay Connected

Most Recent

مطالب بیشتر